Reserve & risico

Saldireserve mutaties

Saldireserve mutaties

De saldireserve is een financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico's in de begroting, waaronder de planexploitaties. Het betreft risico's waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen. Te denken valt aan niet ingecalculeerde milieurisico's, het plotseling achterblijven van de vraag op de vastgoedmarkt en het stagneren van de woningmarkt, etc.

Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de mutaties van de saldireserve gedurende 2020.

Overzicht mutaties

Bij

A

Afgesloten planexploitaties

58.700

B

Tussentijdse winstnames

-151.400

C

Aanpassing voorzieningen n.a.v. herzieningen

569.500

D

Deelnemingen

1.500.000

Totaal

1.976.800

Af

A

Afgesloten planexploitaties

1.000

C

Aanpassing voorzieningen n.a.v. herzieningen

373.000

C1

Aanpassing voorzieningen contante waarde

1.058.300

D

Deelnemingen

0

Totaal

1.423.300

Saldo mutaties 2020

544.500

Volgens bovenstaand overzicht wordt in totaal een bedrag van € 0,5 miljoen aan de saldireserve toegevoegd, hiervan is € 0,6 ontstaan door de herzieningen. In de VGP 2020 was de verwachting dat het totaal aan mutaties zou leiden tot een onttrekking aan de saldireserve van € 0,1 miljoen. De afwijking van € 0,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een verlengen van de looptijd en daarmee het moment van winstname van de planexploitatie Molenweg en de vervroegde winstuitkering uit Bijsterhuizen.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34