Grondexploitaties

Strategische gronden

Strategische gronden

In 2016 heeft een onderzoek naar de strategische gronden plaatsgevonden door de rekenkamer. In het onderzoeksrapport van de Rekenkamer is de aanbeveling gedaan om periodiek een heroverweging te maken van de strategische portefeuille met als uitgangspunt afstoten tenzij, en de strategische voorraad gronden op te schonen volgens de nieuwe BBVregels.

Op 15 november 2017 heeft uw raad een voorstel vastgesteld om voor een aantal strategische gronden een planexploitatie te openen en een aantal percelen aan exploitaties toe te voegen of af te boeken. Tevens is een aantal gronden overgedragen aan de afdeling Openbare Ruimte en aan de afdeling Vastgoed. Er resteren nog drie percelen strategische grond te weten:

  • Wolfkuilseweg 270;
  • Fresiastraat;
  • Tweede Walstraat 104-106.

Wolfkuilseweg 270 : een deel van het terrein is verkocht, de resterende 2,5 ha wordt gereserveerd voor maatschappelijke doeleinden.

Fresiastraat:
Op dit moment wordt verkend op welke wijze de westelijke entree van het station een bijdrage kan leveren aan de gebiedsontwikkeling ter plaatse omvattende mede de locatie aan de Fresiastraat met de werktitel “Westerkwartier”.

Tweede Walstraat 104-106:
In de integrale gebiedsvisie Ringstraten/Vlaamsegas is beschreven wat nodig is om de leefbaarheid in dit deel van de binnenstad structureel te verbeteren onder meer door de transformatie van vastgoed en het herinrichten van de openbare ruimte. We werken nu op basis van de gebiedsvisie aan herontwikkeling van de driehoek Vlaamse gas/Tweede Walstraat. Als placemaking in het gebied is het pand Tweede Walstraat 104-106 verhuurd aan creatieve ondernemers, zoals bv. galerie nEUS.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34