VGP samengevat

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten

 1. De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021 vast te stellen, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en de daarbij behorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve en toegepaste parameters.
 1. De bijbehorende begrotingswijziging BW-01761 vast te stellen.
 1. De volgende planexploitaties toe te voegen:
 • St. Agnetenweg
 • Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove
 • Nwe Marktstraat 50-52 Merleyn
 • Dr. Jan Berendsstraat 47-67
 • Kop Burchtstraat herinrichting
 • Nijmegen Aardgasvrij
 • Prof. Bellefroidstraat, GGD
 1. De volgende planexploitaties af te sluiten:
 • Malderburchtstraat Nieuw Malderborgh
 • De Bastei/brug ‘t Meertje
 • Oostelijke Waalkade 2 e fase
 • Neerbosscheweg Bastionhotel
 • Kolpingbuurt, herstructurering
 • Lindenholt Noord
 • Dennenstraat, Sportpark De Dennen
 1. Winstname terugboeken uit programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling te onttrekken aan de saldireserve:

Binnen de onderstaande projecten wordt een tussentijdse winst name teruggeboekt van in totaal € 151.400,-:

 • Microweg Synton
 1. Vaststellen van de planexploitatie Kop Burchtstraat G257.
 1. Valkhofpark

Voor de Valkhofmuren € 150.000,- te onttrekken aan de isv-reserve en als opbrengst binnen de planexploitatie Valkhofpark (G206) te verantwoorden.

 1. Hezelpoort
 • Met toepassing van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, in verband met artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, onszelf geheimhouding op te leggen op de gehele bijlage G208 Hezelpoort.
 • Met toepassing van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, in verband met artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, aan de raad geheimhouding op te leggen op de gehele bijlage G208 Hezelpoort.
 1. Planexploitatie Onderwijshuisvesting

De deelgebieden G786 Akkerlaan 19 (Pontem College/Scholengroep Rijk van Nijmegen) en G787 De Gildekamp 6016 (Basisschool Kampus/Conexus) toe te voegen.

 1. Het risicoprofiel voor alle planexploitaties en deelnemingen op € 38,1 miljoen vast te stellen. Het effect van dit risicoprofiel op de saldireserve vast te stellen op voor 2021 € 9,7 miljoen, voor 2022 € 11,7 miljoen voor 2023 € 5,3 miljoen en voor 2024 € 5,2 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34