Grondexploitaties

Herstructureringsprojecten

Overzicht projecten

Lopende planexploitatie

Vorig VGP

Verwacht
Eindresultaat

V/N

Jaar van
afsluiting

Tollenstraat Dobbelmanweg (herontwikkeling
scholenterreinen)

416.000

602.600

V

2022

Dukenburg Herstructurering

605.100

569.400

N

2022

Kolpingbuurt, herstructurering

62.900

63.900

N

2020

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34