Grondexploitaties

Herstructureringsprojecten

G717 Kolpingbuurt herstructurering

1. Kerninformatie

Dit project betreft de herstructurering van de Kolpingbuurt. Het plan is een mix tussen renovatie en sloop, waarbij de betaalbaarheid uitgangspunt blijft. 127 woningen ondergaan groot onderhoud. 115 woningen worden gesloopt en vervangen door 99 nieuwe sociale huurwoningen, waaronder appartementen voor ouderen. Tevens wordt de totale openbare ruimte aangepakt.

Verwachte oplevering project : 2020

Afsluiting planexploitatie: 31 december 2020

2. Projectgegevens

Programma

Woningen

99 nieuwe woningen, 127 groot onderhoud

Ontwikkelaar intern
                               extern

M.L. Verschure

Talis

3. Ontwikkelingen laatste jaar

De geheel vernieuwde wijk is inmiddels opgeleverd. Van de provincie Gelderland is € 500.000 subsidie verkregen in het kader van de regeling Steengoed Benutten. Het project wordt afgesloten.

4. Financiën

Projectkosten

Projectopbrengsten

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Verwervingen

0

0

Verkopen

0

0

Bouw- & woonrijpmaken

1.335.000

1.320.000

Bijdrage ontwikkelaar

209.000

209.000

Plankosten incl. VTU

258.000

274.000

Huuropbrengsten

0

0

Overige

0

0

Provinciale subsidie

500.000

500.000

Rente en kostenstijging

0

0

  Overige

822.000

822.000

Totale kosten

1.593.000

1.594.000

Totale opbrengsten

1.531.000

1.531.000

Gerealiseerd tot datum

808.000

1.581.000

Gerealiseerd tot datum

1.237.000

1.365.000

Gerealiseerd in periode

71.000

773.000

Gerealiseerd in periode

250.000

128.000

Nog te realiseren

785.000

13.000

Nog te realiseren

293.000

165.000

Prognose eindresultaat per 01-01-2020      €   63.000,- nadelig
Definitief eindresultaat per 01-01-2021      €   64.000,- nadelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.

Toelichting verschillen

De post Bouw-& woonrijpmaken is lager uitgevallen door het schrappen van een opgenomen budget voor het plaatsen van een hekwerk. Hier tegenover staan nog enkele na-ijlende kosten ter afronding van dit project. De post Plankosten incl. VTU is hoger uitgevallen door een intensievere accountantscontrole met betrekking tot de vaststelling van de subsidie vanuit de provincie en een hoger uitgevallen algemene doorbelasting. Per saldo heeft dit geleid tot een negatief verschil van circa € 1.000 ten opzichte van de voorgaande GREX.

5. Risico(beheersing)

Niet van toepassing.

6. Beslispunten

De planexploitatie af te sluiten.

7. Plangebied

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34