Grondexploitaties

Herstructureringsprojecten

Belangrijke resultaten & ontwikkelingen

De voormalige school aan de Dobbelmannweg is in 2020 gesloopt. De openbare verkoopprocedure voor deze locatie is in 2019 gestart. Vanuit deze procedure kon in 2020 met een projectontwikkelaar een overeenkomst worden gesloten voor de bouw van 11 grondgebonden (duurzame) woningen. De verwachting is dat het bestemmingsplan medio 2021 onherroepelijk zal worden waarna gestart kan worden met de bouw.

De herstructurering Dukenburg heeft vooral nog betrekking op de herstructurering van winkelcentrum Meijhorst . In 2020 is gestart met de nieuwbouw, de oplevering is gepland voor voorjaar 2021. Dan zal ook de eerste fase van de herinrichting van de openbare ruimte afgerond zijn.

Het project Kolpingbuurt Herstructurering is inmiddels volledig uitgevoerd, zodat de planexploitatie kan worden afgesloten.  

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34